Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, Laadittu 1.4.2014 päivitetty 26.4.2014

 

1.Rekisterinpitäjä

Tmi Helpeksi

Myllysaarentie 118

90830 Haukipudas

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2.Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Pekka Suua

041-476 4746

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3.Rekisterin nimi

Tmi Helpeksin asiakas- ja käyttäjärekisteri

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan.

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Tmi Helpeksi:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

5.Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:

Nimi, syntymävuosi (tieto alaikäisyydestä), henkilötunnus luotto- tai siihen verrattavissa olevassa suhteessa olevilta sekä maksullisia tuotteita tai palveluja hankkivilta asiakkailta, yhteystiedot (ml. laskutusyhteystiedot, sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto) , arvo tai ammatti, sukupuoli, kiinnostus- ja harrastustiedot sekä mahdollinen työryhmätunnus

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot:

Asiakasnumero. Asiointi- ja käyttötiedot, esimerkiksi tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista sekä hyödykkeen käytöstä eri kanavissa, asiakkaiden itse antamat tyytyväisyystiedot sekä muut vastaavat asiointi- ja käyttötiedot. Tilaustiedot, esimerkiksi tilaaja- ja saajatiedot, tuotetiedot, tarjoustiedot, hintatiedot, laskutustiedot, toimitustiedot, maksutapatiedot, peruutustiedot, palautustiedot, tarjonnan kieltokoodit ja reklamaatiotiedot  ja muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tulevat tiedot tulevat pääsääntöisesti asiakkailta itseltään. Tietoja voidaan kerätä esimerkiksi Tmi Helpeksin tarjoamien verkkopalveluiden avulla. Tietoja kerätään myös sähköisillä viestintä välineillä tapahtuvilla asiakkaan yhteydenotoilla (Puhelut, tekstiviestit, sähköposti sekä muut luokittelettomat laitteet). Tietoja voidaan kerätä myös suoraan asiakaspalvelutilanteessa.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset  ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman lakiin perustuvaa syytä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi viranomaisen pyyntö tarkastaa rekisterin asianmukaisuus.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet

 Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tulosteina olevat tiedot säilytetään lukitussa paikassa. Pääsy rekisteriin on vain rekisteriasioista vastaavalla henkilöllä.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Tmi Helpeksi:n asiakas- ja käyttäjärekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisteristä vastaavalle henkilölle. Kirjalliseen tarkastuspyyntöön tulee liittää luotettava jäljennös kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Tarkastuspyyntö tulee lisäksi allekirjoittaa. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle etukäteen sovittuna ajankohtana. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksestä, noin kahden viikon sisällä pyynnön toimittamisesta.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

 

Yhteystiedot

Tmi Helpeksi
Y-tunnus: 1933075-5
Myllysaarentie 118 
90830 Haukipudas
palvelu@helpeksi.fi
041-476 4746

Avoinna

24H

Meihin voit ottaa yhteyttä aina

041-476 4746